วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

The Pannarai Hotel: ของดีเมืองอุดรธานี

เดอะพรรณราย โฮเทล
19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย
คุณหมวย 080-460-2739, 088-057-6875
สำรองห้องพักทั่วไป 042-345-111, 042-344-999
thepannaraisales@hotmail.co.th
facebook: /thepannaraiud pinterest: pannaraihotel Instagram: thepannaraihotel
----------------------------------------------------------------------------------
คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัล ของดีเมืองอุดร ให้กับ 
คุณกิติคุณ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะพรรณราย อุดรธานี
หมวยและ ทางโรงแรมเดอะพรรณรายรู้สึกเป็นเกียรติ เป็นอย่างยิ่ง 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เดอะพรรณราย โฮเทล

เดอะพรรณราย โฮเทล 19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย คุณหมวย 09...