วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

The Pannarai Hotel:: ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ

เดอะพรรณราย โฮเทล
19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย
คุณหมวย 080-460-2739, 088-057-6875
สำรองห้องพักทั่วไป 042-345-111, 042-344-999
thepannaraisales@hotmail.co.th
facebook: /thepannaraiud pinterest: pannaraihotel Instagram: thepannaraihotel
----------------------------------------------------------------------------------
หมวยขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

The Pannarai Hotel:: นางสาวลักขณา พิมพ์แดง (อุ๋มอิ๋ม) กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2559

เดอะพรรณราย โฮเทล
19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย
คุณหมวย 080-460-2739, 088-057-6875
สำรองห้องพักทั่วไป 042-345-111, 042-344-999
thepannaraisales@hotmail.co.th
facebook: /thepannaraiud pinterest: pannaraihotel Instagram: thepannaraihotel
----------------------------------------------------------------------------------
ยินดีต้อนรับ
นางสาวลักขณา พิมพ์แดง (อุ๋มอิ๋ม)
กุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙
และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติ มารับประทานอาหาร ที่ร้านทัสคานี่ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

The Pannarai Hotel: ของดีเมืองอุดรธานี

เดอะพรรณราย โฮเทล
19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย
คุณหมวย 080-460-2739, 088-057-6875
สำรองห้องพักทั่วไป 042-345-111, 042-344-999
thepannaraisales@hotmail.co.th
facebook: /thepannaraiud pinterest: pannaraihotel Instagram: thepannaraihotel
----------------------------------------------------------------------------------
คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบรางวัล ของดีเมืองอุดร ให้กับ 
คุณกิติคุณ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะพรรณราย อุดรธานี
หมวยและ ทางโรงแรมเดอะพรรณรายรู้สึกเป็นเกียรติ เป็นอย่างยิ่ง 
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

The Pannarai Hotel::ฟังเพลง กินข้าว

เดอะพรรณราย โฮเทล
19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย
คุณหมวย 080-460-2739, 088-057-6875
สำรองห้องพักทั่วไป 042-345-111, 042-344-999
thepannaraisales@hotmail.co.th
facebook: /thepannaraiud pinterest: pannaraihotel Instagram: thepannaraihotel
----------------------------------------------------------------------------------
โรงแรมหมวยคัดสรรเลือกวัตถุดิบอย่างดี มาประกอบอาหารให้ลูกค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อโคขุน นำเข้าจากออสเตเลีย หรือปลาแซลมอนสดๆ มาทานกันได้แล้วนะคะวันนี้

เดอะพรรณราย โฮเทล

เดอะพรรณราย โฮเทล 19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย คุณหมวย 09...