วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

The Pannarai Hotel:: Wedding Studio & Photographers Invitation Party

เดอะพรรณราย โฮเทล
19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย
คุณหมวย 080-460-2739, 088-057-6875
สำรองห้องพักทั่วไป 042-345-111, 042-344-999
thepannaraisales@hotmail.co.th
facebook: /thepannaraiud pinterest: pannaraihotel Instagram: thepannaraihotel
----------------------------------------------------------------------------------
บรรยากาศวันงานคะ สนุกสนานเป็นกันเอง โดยทางโรงแรมได้รับเกียรติจากคุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานใาการเปิดงาน และยังมีบทสัมภาษณ์ 
คุณกิติคุณ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเดอะพรรณรายด้วยคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เดอะพรรณราย โฮเทล

เดอะพรรณราย โฮเทล 19/8 ถ.สัมพันธมิตร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สำรองห้องพักแบบเป็นกลุ่ม หรือห้องสัมมนา ติดต่อฝ่ายขาย คุณหมวย 09...